Jongerenwerk/pastoraat 16+

De gemeente en jongeren

Met 'gemeente van Christus' bedoelen wij de gemeente die Jezus heeft gebouwd (Matteüs 16:18), ook genoemd 'het lichaam van Christus' (Efeziërs 1:22,23; 5:23; Kolossenzen 1:18,24).

"Omdat het één brood is, zijn wij, hoe velen ook, één lichaam; wij hebben immers allen deel aan het ene brood" (1 Korintiërs 10:17). "Want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt" (1 Korintiërs 12:13). Het ene lichaam heeft "één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen" (Efeziërs 4:5,6).

De jongerenwerker wil in gesprek gaan, komen en blijven met jongeren die niet / nauwelijks betrokken zijn en/of uit ‘zicht’ (geloof) dreigen te raken of zijn geraakt! Maar ook aandacht voor betrokken jongeren om ze aan te moedigen. Het welzijn van de jongeren is belangrijk; Gods Woord en Christus werk zijn de leidraad. Dit laatste wil de jongerenwerker ook graag met hen delen.

Notitie over het jongerenwerk kan hier worden gedownload.

Activiteiten

27 oktober 2018
14:30  Opvoedworkshops geloofsopvoeding
28 oktober 2018
20:00  Zingen bij de piano
03 november 2018
10:00  NGK vrouwendag
10 november 2018
08:00  Het Plein wandelt het Pieterpad
14 november 2018
19:45  Het Plein en... film!

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. G.F. de Kimpe

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld