Dit Koningskind

Dit Koningskind is een landelijke vereniging voor christenen met een beperking en allen die bij hen betrokken zijn. Gesteund door bijna 15.000 leden en donateurs, maken we ons sterk voor de integratie van mensen met een beperking in kerk en samenleving. We werken daarbij vanuit bijbelse principes, zoals beleden in de gereformeerde kerken.


We zijn onder meer actief met thema’s als autisme in de kerk, het bouwen van sociale netwerken en seksuele opvoeding. U kunt bij ons terecht voor persoonlijke ondersteuning, hulp en advies, belangenbehartiging in kerk en samenleving. We verzorgen ook lezingen, cursussen en gespreksgroepen. Op regionaal en lokaal niveau zijn bestuursleden en contactpersonen actief voor de vereniging.

Stichting Vakanties

Daarnaast is er de stichting Vakanties Dit Koningskind. Enthousiaste medewerkers en vrijwilligers organiseren binnen deze stichting elk jaar ruim vijftig vakanties voor mensen met een beperking.

Bijbelstudiegroep ‘Mattanja’

Sinds 2005 is de Bijbelstudiegroep voor mensen met een beperking opgericht. Ina Koning geeft leiding aan Mattanja en 1 keer per 3 weken komen we bij elkaar op maandagavond van 19.30 – 21.00

We hebben de afgelopen jaren gewerkt met de beeldboeken van "geloof.nu" deel 1 en 2 en met andere methodes van Dit Koningskind. Veel materiaal wordt ook zelf gemaakt o.a. flanelbord figuren over Bijbelverhalen.

Door corona konden we het afgelopen jaar niet bij elkaar komen. Eind augustus 2021 hopen we weer te beginnen met de Bijbellessen. We beginnen met een boek van Wennie Evers : de rode draad, de lijn van de heilshistorie in woord en beeld.

We komen bij elkaar in de vergaderzaal van de Rozenhof.

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld