Protocol gebruik kerkgebouw in coronatijd

In welke mate het kerkgebouw gebruikt kan worden in Corona tijd, wordt bepaald door het Corona overleg in onze kerk. Op basis van de voor onze gemeente opgestelde Covid route kaart en het Covid risico niveau van veiligheidsregio Gelderland-Midden wordt regelmatig bijgestuurd op de van toepassing zijn de maatregelen.Naar aanleiding van het besluit van de overheid dat je thuis een paar mensen mag ontvangen, is het de bedoeling dat het kerkgebouw intensiever gebruikt gaat worden.
 
Hieronder vindt u informatie die van toepassing is indien er de mogelijkheid is om gebruik te maken van het kerkgebouw.

Ruimtes

Het kerkgebouw heeft een paar ruimtes ter beschikking:
Consistorie / kerkenraadskamer max 10 personen
Crèche max 6 personen (zonder tafels)
Kerkcafé max 15 personen
Kerkzaal max 100 personen / tijdelijk 30 bezoekers
Zaal 3 max 8 personen
Zaal 4 max 8 personen

Reserveren zalen

De zalen kunnen alleen gebruikt worden als de zaal vooraf gereserveerd wordt, deze persoon zal dan als contactpersoon fungeren.
Bij gebruik van meerdere zalen in het kerkgebouw zal de aanvangstijden per groep bepaald worden, waarbij er verschillende tijden gehanteerd zullen worden.
 
Binnenkomst kerkgebouw
  • Indien je je ziek voelt of corona gerelateerde klachten hebt, dan wordt je verzocht thuis te blijven.
  • Bij binnenkomst van het kerkgebouw moet altijd je aanwezig vastgelegd worden in een presentielijst. Presentielijsten blijven in kerkgebouw aanwezig maximaal 3 weken na de vergadering.
  • Bij binnenkomst dienen de handen gedesinfecteerd te worden met de aanwezige desinfectie spray of handgel.
  • In het kerkgebouw wordt gevraagd 1,5 meter afstand te houden.
  • Bij bewegingen in het kerkgebouw verzoeken wij, conform de richtlijnen van de overheid, mondkapjes te dragen. Indien je op je plaats zit mogen de mondkapjes afgezet worden.
  • Maak zo min mogelijk bewegingen in het gebouw en maak zo min mogelijk gebruik van het toilet. En let er op dat er zo weinig mogelijk mensen tegelijkertijd in gang lopen.
Kringen
  • De kringen kunnen de sleutel halen bij de koster en daar ook inleveren.
  • De zalen dienen te worden achter gelaten zoals het aangetroffen is.
  • De kringen dienen zelf voor koffie en thee te zorgen, inclusief bekers.

Kerkdiensten

01 oktober 2023
10:00  br. J.J.D. Baas
16:30  ds. W.M. Blijdorp
08 oktober 2023
10:00  ds. W.M. Blijdorp
16:30  ds. A. Buursema
15 oktober 2023
10:00  G. de Kimpe – Jeugddienst
16:30  ds. Z. van Hijum, Almere

Activiteiten

Geen gegevens gevonden

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema