Rooster kerkdiensten

ds. Z. van Hijum, Almere

Zondag, 04 Juni 2023, 16:30
 • Votum en groet
 • Zingen Liedboek voor de Kerken 329: 1-3 [Grote God, Gij hebt het zwijgen]
 • Lezen Handelingen 2: 36-42
 • NGB, art. 20 en zondag 5 en 6
 • Verkondiging
 • Zingen Gereformeerd Kerkboek 214: 1 en 4 [Ik heb de vaste grond gevonden]
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen Liedboek voor de Kerken 255: 1, 3 en 4 [Ere zij aan God, de Vader]
 • Dankzegging en voorbeden
 • Inzameling gaven
 • Zingen Opwekking 400 [Liefde was het onuitputt’lijk]
 • Zegen

Terug

Kerkdiensten

01 oktober 2023
10:00  br. J.J.D. Baas
16:30  ds. W.M. Blijdorp
08 oktober 2023
10:00  ds. W.M. Blijdorp
16:30  ds. A. Buursema
15 oktober 2023
10:00  G. de Kimpe – Jeugddienst
16:30  ds. Z. van Hijum, Almere

Activiteiten

Geen gegevens gevonden

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema