Rooster kerkdiensten

ds. G.F. de Kimpe

Zondag, 02 April 2023, 10:00
 • Votum (zingen) en groet
 • Gez.189:1 en 2 (GK) Hoe zal ik Hem bezingen?
 • Lezing van de wet
 • Psalm 101:1, 2 en 3
 • Gebed
 • Kindmoment met projectlied
 • Lezen: Mat.21:1-17
 • Gez. 189:3, 5, 6
 • Verkondiging “Wie is Jezus?”
 • LB 556:1,2,5 Alles wat over ons geschreven is
 • Dank, voorbede
 • Collectemoment
 • Opwekking 689 Spreek, o Heer, door uw heilig woord
 • Zegen (+ Amen)

Terug

Kerkdiensten

Activiteiten

09 juni 2023
20:00  Nacht van gebed
24 juni 2023
19:30  SOOS Jo!n

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema