Rooster kerkdiensten

ds. M.H. Oosterhuis, Wezep

Zondag, 19 Februari 2023, 16:30

Votum en zegengroet

Zingen Liedboek 2013 280:1, 5 'De vreugde voert ons naar dit huis' (organist graag één keer voorspelen)

Gebed

Lezen Johannes 1:19-40

Zingen Liedboek 2013 280:6 'Vervul ons met een nieuw verstaan'

Lezen zondag 15

Zingen Liedboek 2013 473:1, 3 'Er is een roos ontloken'

Preek over zondag 15 HC

Zingen gezang 218:1-3 GKB 2017 'Lof aan Gods Zoon die als het Lam'

Belijden geloofsbelijdenis van Nicea

Zingen gezang 218:4 GKB 2017 'Aanbid de Vader in het Woord'

Bidden gezamenlijk Onze Vader, gezang 180d GKB 2017

Collecte

Zingen gezang 212 GKB 2017 'U, Lam van God, wij loven U'

Zegen

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema