Rooster kerkdiensten

ds. W.M. Blijdorp

Zondag, 05 Februari 2023, 10:00
 • Opwekking 797 (U roept ons samen als kerk van de Heer)
 • Votum en groet
 • LB 975 (Jezus roept hier mensen samen)
 • Gods leefregels
 • Opwekking 687 (Heer, wijs mij uw weg)
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Opwekking voor Kids 233 (God heeft een plan met je leven)
 • Lezen Lucas 24,13-35
 • Psalm 139, 1,2,8 (DNP) (Heer, U doorgrondt mij, U ontwart)
 • Preek over Lucas 24,13-35
 • Luisterlied -  Emmaüs van Sela
 • Gebed
 • Collecte
 • GK 177 (Heer U bent mijn leven)
 • Zegen

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema