Rooster kerkdiensten

ds. A. Buursema - viering Heilig Avondmaal

Zondag, 23 Oktober 2022, 10:00
 • Votum: psalm 121 (NPB) 1 en 3
 • groet
 • zingen: HH 609
 • gebed
 • kindmoment
 • zingen: de zegen van God
 • lezen: Jeremia 1
 • preek over Jeremia 1, 11-12
 • zingen: Geprezen zij uw naam (Roel Sikkema en Jan Mul)
 • collecte
 • viering van het avondmaal
 • zingen: HH 286
 • bij het klaarmaken van de tafel: HH 517
 • tijdens de viering: HH 162, HH 298,  wat een grote liefde (sela), GK 91 (in het kruis zal’k eeuwig roemen)
 • na de viering: NLB 103, 1a, 2v, 3m, 4v, 5a (Laatste twee regels steeds allen)
 • zegen

 

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema