Rooster kerkdiensten

ds. W. van der Linde

Zondag, 02 Oktober 2022, 16:30
 • Votum
 • Groet
 • Zingen Gez. 315:1 en 2 (Liedboek) "Heb dank o God"  
 • Gebed
 • Schriftlezing Matth. 13:24-30 en 36-43
 • Zingen Gez. 313:1 en 5 ( Liedboek)( "Een rijke schat van wijsheid")
 • Preek
 • Zingen Opw. 354 "Glorie aan God"
 • Dankgebed
 • Collecte
 • Gel.Belijdenis
 • Zingen Opw. 818 "Eenmaal maakt U alles weer nieuw"
 • Zegen
 • Zingen Gez. 425 (Liedboek)

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema