Rooster kerkdiensten

ds. A. Buursema

Zondag, 14 Augustus 2022, 16:30

votum (gezongen)

groet 

zingen: NLB 413,1

gebed voor de opening van het Woord.

Lezen uit Gods Woord:

Genesis 12 vers 1-9

NLB 413, 2

Genesis 22, 1-19

NLB 413,3preek

geloofsbelijndenis: NLB 344

Dankzegging en voorbede

collecte

slotlied:  NLB 103c, 1-3

zegen

gezongen amen

 

Terug

Kerkdiensten

02 oktober 2022
10:00  ds. W.M. Blijdorp
16:30  ds. W. van der Linde
09 oktober 2022
10:00  ds. A. Buursema
16:30  ds.W.M. Blijdorp
16 oktober 2022
10:00  ds. W.M. Blijdorp - jeugddienst
16:30  ds. A. Buursema

Activiteiten

Geen gegevens gevonden

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld