Rooster kerkdiensten

ds. A. Buursema - Pinksteren

Zondag, 05 Juni 2022, 10:00
zingen: Ja, de Trooster is gekomen 1-3

Votum en groet (gesproken)

zingen: Ja, de Trooster is gekomen 4-5

gebed

Kindmoment
 
zingen: ik moet weggaan 
 
Lezen: Genesis 11, 1-9 en Handelingen 2, 1-13
 
zingen: Kom, Schepper God, heilige Geest
 
preek
 
zingen: Laat het huis gevuld zijn (HH 232)
 
leefregel
 
zingen: psalm 119,1 en 3 (De Nieuwe Psalmberijming)
 
belijdenis van geloof door Julia Rittersma en Daniël Rittersma
 
zingen: Heer, U bent mijn leven (HH 479)
 
gebed
 
Collecte
 
zingen: Heer, uw licht en uw liefde schijnen (HH 679)

Zegen 

 

Terug

Kerkdiensten

03 juli 2022
10:00  ds. A.M. Postma, Nijkerk
16:30  ds. M. van Gurp - zangdienst
10 juli 2022
10:00  ds. W.M. Blijdorp
16:30  ds. G.F. de Kimpe

Activiteiten

Geen gegevens gevonden

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld