Rooster kerkdiensten

ds. H. van der Velde

Zondag, 29 Mei 2022, 16:30

Thema: Kerk, ik vind je mooi!

 • Welkom door ovd
 • Voorzang: LvK, Gezang 304: 1-2, God is getrouw…
 • Stil gebed, Votum en Groet
 • We zingen: LvK, Gezang 304: 3, De heilige Geest, die…
 • Gebed om Gods leiding
 • Schriftlezing uit Efeziërs 2: 4-22
 • Zingen: GK, Psalm 25: 2 en 6, Heer, wijs mij toch zelf de weg
 • Lezing uit Zondag 21, Vraag en antwoord 54 en 55
 • Verkondiging ‘Kerk, ik vind je mooi!’
 • Zingen: Hemelhoog 393: 1 en 3, Gij die gelooft, verheugt u samen..
 • Mededelingen ovd
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecte
 • Zingen: GK, Lied 107: 1 en 3, Ere zij aan God de Vader…
 • Zegenbede
 • Amenlied: GK, Lied 107: 4, Halleluja, lof, aanbidding…

Terug

Kerkdiensten

03 juli 2022
10:00  ds. A.M. Postma, Nijkerk
16:30  ds. M. van Gurp - zangdienst
10 juli 2022
10:00  ds. W.M. Blijdorp
16:30  ds. G.F. de Kimpe

Activiteiten

Geen gegevens gevonden

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld