Rooster kerkdiensten

ds. H. van der Velde

Zondag, 27 Februari 2022, 16:30

Thema: In de voetstappen van Mirjam

1. Welkom en mededelingen
2. Zingen: GK, Psalm 95: 1 en 2, Komt, laat ons juichen voor de Heer..
3. Stil gebed, Votum en Groet
4. Zingen: GK, Psalm 95: 3, Komt, knielen wij voor God, die leeft..
5. Gebed om Gods leiding
6. Schriftlezing:  Numeri 12
7. Zingen: Lvk, Gezang 326: 1-2, Een rijke schat van wijsheid..
8. Preek over Mirjam
9. Zingen: LvK, Gezang 285: 1, 3 en 4, Geef vrede, Heer, geef vrede
10. Dankgebed en voorbeden
11. Collecte
12. Zingen: GK, Lied 107: 1-3, Ere zij aan God de Vader
13. Zegen
14. Amenlied: GK, Lied 107: 4, Halleluja, lof aanbidding…

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld