Rooster kerkdiensten

br. G.A. Wieske - jeugddienst

Zondag, 20 Februari 2022, 10:00

1.Welkom en groet
2. zingen: Psalm 84:1 en 4 (DNP)
3. Gods’ regels vanuit een belofte
4. Zingen: Jezus liefde voor mij.
5.Gebed
6. Kindmoment
7. Zingen: Zacheus
8. Bijbellezing: Lucas 18: 35 tot 19:10
9. Zingen: Psalm 139: 1 en 2 (DNP)
10.Verkondiging
11. Zingen: wonderlijk (Sela)
12. collecte
13. Zingen opwekking 818 op die dag

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld