Rooster kerkdiensten

ds. M. Oosterhuis

Zondag, 13 Februari 2022, 16:30

Votum en zegengroet

Zingen LB 2013   442:1, 2  Op U mijn Heiland blijf ik hopen

Gebed

Zingen GK 2006 158  Als een hert dat verlangt naar water

Schriftlezing Psalm 42

Zingen Nieuwe Psalmberijming Psalm 42:1-3

Preek over Psalm 42:12

Zingen Nieuwe Psalmberijming Psalm 63:1, 2

Avondmaal

.              formulier 5

.              één tafel

.              danklied LB 2013 381 U wil ik danken

.              dankgebed

Collecte

Zingen Apostolische geloofsbelijdenis GKB 2017 175b

Slotzegen

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld