Rooster kerkdiensten

ds. W.M. Blijdorp

Zondag, 06 Februari 2022, 10:00

Binnenbrengen Levy, muziek:  Ik hou van jou Hanne de Vries

Votum en groet

Psalm 89, 4,5,7 (Hemel en aarde zijn van U, met al wat leeft) (DNP)

Doop Levy Haaima

                Voorbereiding

                Zingen: Doop - Sela

                Gebed

                Kindermoment

                Kinderlied

                Vragen aan Anne-Rike en Wouter

                Doop

                Zingen: Gods zegen voor jou - Sela

                Cadeau

                Oproep aan de gemeente         

                Gebed

Lezen Johannes 5,14-47

Preek over Johannes 5,31-32

Opwekking 812 (What a beautiful name it is)

Verhaal Gianni

Collecte

GK 233 (Jezus vol liefde)

Zegen

 

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld