Rooster kerkdiensten

ds. A. Buursema

Zondag, 30 Januari 2022, 10:00
 • Votum:  Mijn hulp is van  U, Heer    ( HH38)
 • groet
 • Zingen: NLB 975, 1.2.3
 • Schuldbelijdenis: Heer, vergeef ons (HH 277)
 • Genadeverkondiging
 • Gebed
 • Kindmoment
 • Zingen: onmeetbaar
 • Lezen: Johannes 4, 1-42
 • Preek n.a.v Johannes 4, 42
 • Zingen: Als een hert dat verlangt naar water (HH 16)
 • Gebed
 • Collecte
 • Zingen: Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft (HH 171)
 • zegen

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld