Rooster kerkdiensten

ds. W.M. Blijdorp - Dankdag met extra aandacht voor de kinderen

Woensdag, 03 November 2021, 15:30
 • Votum en groet
 • Opwekking 733 (De zon komt op)
 • Challenge: 10.000 redenen?
 • Gebed
 • Lezen psalm 67
 • Kinderpreek deel 1
 • Opwekking 580 (Jezus Hij kwam om ons leven te geven)
 • Kinderpreek deel 2
 • GK06 132, 1,2,4,5 (Dank U voor deze nieuwe morgen)
 • Kinderpreek deel 3
 • Dank U wel – Lydia en Marcel Zimmer
 • Collecte
 • Evangelische Liedbundel 426 & Op Toonhoogte 482 (Dank U voor de wonderen die gebeuren)
 • Zegen

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld