Rooster kerkdiensten

ds. W.M. Blijdorp - Dankdag

Woensdag, 04 November 2020, 19:30
  • Votum en groet
  • Opwekking 733 (De zon komt op, maakt de morgen wakker)
  • Gebed
  • Preek over Habakuk 3,16-19 (tijdens de preek wordt dat gedeelte gelezen)
  • GK06 34 (Al zou de vijgenboom niet bloeien)
  • Dankgebed
  • Collecte
  • Psalm 148, 1-3 (Zing hallelujah prijs de Heer) (De nieuwe psalmberijming)
  • Zegen

Terug

Kerkdiensten

Activiteiten

Geen gegevens gevonden

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld