Rooster diensten

Barneveld - ds. H. van der Velde - viering Heilig Avondmaal

Zondag, 09 Februari 2020, 10:00
Stil gebed en gezongen votum uit GK, Psalm 121: 1
Groet en gezongen Amen
Zingen: GK, Psalm 121: 3-4
Gebed om God zegen
Zingen: Hemelhoog 471, Door uw genade…
Schriftlezing uit Kol. 3: 1-17 door zr. Bea Keegstra
Kindermoment? (Eventueel zingen GK, 3 over Abraham)
Viering Avondmaal:
Zingen: GK, Gezang 139: 1 en 3, Wij loven U , O God…
Lezing Avondmaalsformulier 3
zingen GK, Gezang 139: 4
zingen GK, Gezang 139: 5
Gebed en instellingwoorden
Hemelhoog 296
Genesis 12: 1-3
Hemelhoog 436
Galaten 3: 6-9
Hemelhoog 436
Hemelhoog 402
Hebreeën 11: 17-19
HH 402.
GK, Gezang 139: 6
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotzang: Hemelhoog 304: 1-3

Zegenbede, met gezongen Amen.

Terug

Activiteiten

25 februari 2020
19:00  ATB'en met Connect
29 februari 2020
15:00  ATB'en met Connect
03 maart 2020
19:00  ATB'en met Connect
04 maart 2020
20:00  Stil zijn bij God
07 maart 2020
15:00  ATB'en met Connect
10 maart 2020
19:00  ATB'en met Connect
13 maart 2020
19:00  Vrouwenweekend
14 maart 2020
08:00  Vrouwenweekend
15:00  ATB'en met Connect
17 maart 2020
19:00  ATB'en met Connect

 

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld