Rooster diensten

Barneveld - ds. A. Riemer, Kampen

Zondag, 02 Februari 2020, 16:30
 • Votum / Groet
 • Zingen De Nieuwe Psalmberijming 91: 1 en 4
 • Schriftlezing Lucas 7: 11–17
 • Zingen LB 641: 1 4
 • Prediking
 • Amenlied GK06 111 (GK17: 228)
 • Belijdenis van het geloof: Zingen GK17 176: 1 / Geloofsbelijdenis van Nicea / Zingen 176: 5
 • Dankzegging en voorbeden
 • Inzameling van de gaven.
 • LB 793: 2 3 1
 • Zegen

Terug

Activiteiten

25 februari 2020
19:00  ATB'en met Connect
29 februari 2020
15:00  ATB'en met Connect
03 maart 2020
19:00  ATB'en met Connect
04 maart 2020
20:00  Stil zijn bij God
07 maart 2020
15:00  ATB'en met Connect
10 maart 2020
19:00  ATB'en met Connect
13 maart 2020
19:00  Vrouwenweekend
14 maart 2020
08:00  Vrouwenweekend
15:00  ATB'en met Connect
17 maart 2020
19:00  ATB'en met Connect

 

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld