Rooster diensten

Barneveld - ds. H.H. van Alten

Zondag, 20 Oktober 2019, 10:00

Votum / Zegengroet
Zingen GK 145:1-4
Gebed
Lezen: Rechters 3:7–31, Kolossenzen 3:1–10
Zingen: Ps. 54:1-3
Tekst: Rechters 3:12-31
Preek
Zingen: Ps. 97:3, 4, 5
Wet
Gebed
Collecte
Slotlied: U bid ik aan, o macht der liefde
Zegen

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp heeft het beroep aangenomen

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld