Rooster diensten

Barneveld - ds. H. van der Velde

Zondag, 06 Oktober 2019, 10:00
 • Gezongen Votum
 • Groet door de voorganger, gevolgd door gezongen Amen
 • Zingen: GK, Lied 118: 1-3, God is getrouw…
 • De blik omhoog: Psalm 36: 6-10
 • Gebed om Gods zegen
 • We staan stil bij Gods geboden
 • Zingen: Psalm 119: 13 en 14
 • Kinderlied: Opwekking 51, Dit is mijn gebod, dat je elkander liefhebt..
 • Zingen: Psalm 84: 1 en 3, Hoe lieflijk is uw huis, o Heer
 • Schriftlezing uit Markus 8: 22-38
 • Zingen: Sela 'Breng ons samen' vers 1 en 2 plus refrein ( Zie tekst hieronder)
 • Verkondiging: Jezus volgen op de weg van het kruis
 • Zingen: GK, Psalm 51: 3, 4 en 5
 • Dankgebed en voorbeden
 • Kollecte
 • Slotzang: Gezang 308: 1-4 (Lvk), In Christus is noch West, noch Oost…
 • Zegenbede met gezongen Amen.

Terug

Activiteiten

18 oktober 2019
09:00  Het Plein wandelt het Pieterpad - Zuidlaren - Pieterburen
19 oktober 2019
15:00  ATB'en met Connect
22 oktober 2019
19:00  ATB'en met Connect
23 oktober 2019
17:00  Het Plein filmavond
26 oktober 2019
15:00  ATB'en met Connect
27 oktober 2019
20:00  Zingen bij de piano
29 oktober 2019
19:00  ATB'en met Connect
02 november 2019
15:00  ATB'en met Connect
03 november 2019
19:00  Young Connect - filmavond
05 november 2019
19:00  ATB'en met Connect

 

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld