Rooster diensten

Barneveld - drs. P. Houtman

Zondag, 28 Juli 2019, 10:00
 • Votum en groet.
 • Aanvangslied: Liedboek vdK (1973) 380: 1,2,4,7.
 • Lezing van de wet.
 • Antwoordlied: Ps. 30: 5,6,7.
 • Gebed.
 • Schriftlezing: Efeziërs 4: 17 en 4: 25-5: 20.
 • Zingen: Ps. 86: 4.
 • Lezing van de tekst: Efeziërs 5: 14b. (vanaf ‘Ontwaak…’)
 • Preek.
 • Antwoordlied: Liedboek vdK (1973) 462.
 • Gebed.
 • Collecte.
 • Slotzang: Liedboek vdK (1973) 371: 2, 4 , 8v, 12, 13
 • Zegen.

Terug

Activiteiten

25 januari 2020
15:00  ATB'en met Connect
26 januari 2020
19:00  Gebedsweek oecumenische dienst (Catharinakerk)
28 januari 2020
19:00  ATB'en met Connect
01 februari 2020
15:00  ATB'en met Connect
02 februari 2020
19:30  Nieuwjaars-Sing-In
04 februari 2020
19:00  ATB'en met Connect
08 februari 2020
15:00  ATB'en met Connect
11 februari 2020
19:00  ATB'en met Connect
19:30  Workshop met Matthijs Vlaardingerbroek
15 februari 2020
15:00  ATB'en met Connect

 

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld