Rooster diensten

Barneveld - ds. P.P.H. Waterval, Harderwijk

Zondag, 21 Juli 2019, 10:00
 • Votum en zegengroet
 • Opw 609 U bent heilig
 • Opw 520 Wees mijn verlangen
 • Gods wil
 • LB 791:1,6 Liefde eenmaal uitgesproken.
 • Gebed
 • Sela  Dooplied
 • Bediening van de heilige doop
 • Ps 105:5
 • Bijbellezing: Matteüs 3:1-17
 • LB 524:1,2,4,5 Nu hij de doop ontvangt in de Jordaan (in beurtzang:1,5 allen; 2 vr; 4 m)
 • Kinderen naar de bijbelklas
 • Preek over Matteüs 3:13-17
 • Stilte/gebed
 • Opw 46 Vader ik aanbid U
 • Dank en voorbede
 • Collecte
 • Ps 150
 • Zegen

Terug

Activiteiten

25 januari 2020
15:00  ATB'en met Connect
26 januari 2020
19:00  Gebedsweek oecumenische dienst (Catharinakerk)
28 januari 2020
19:00  ATB'en met Connect
01 februari 2020
15:00  ATB'en met Connect
02 februari 2020
19:30  Nieuwjaars-Sing-In
04 februari 2020
19:00  ATB'en met Connect
08 februari 2020
15:00  ATB'en met Connect
11 februari 2020
19:00  ATB'en met Connect
19:30  Workshop met Matthijs Vlaardingerbroek
15 februari 2020
15:00  ATB'en met Connect

 

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld