Kerkdiensten

Voorthuizen - br. A.P. de Boer

Zondag, 21 Oktober 2018, 10:00
 • Welkom
 • Votum – zingen door gemeente
 • Groet – door voorganger
 • Amen (gezongen) – door gemeente
 • Zingen Nieuwe Liedboek 221 alle verzen (graag in goed tempo, niet te langzaam) – Zo vriendelijk en
 • veilig als het licht
 • Gebed
 • Zingen lofprijzingsliederen:
 • - Hemelhoog 30 - Bless the Lord, my soul
 • - Liedboek voor de Kerken - Psalm 103: 1, 3 en 8
 • Zingen kinderlied – Hemelhoog 89 – Een wijs man
 • Kinderen naar de Bijbelklas
 • Schriftlezing – Handelingen 15:1-33
 • Zingen Hemelhoog 491 – Spreek o Heer
 • Tekstlezing – Handelingen 15: 1, 2, 28, 29
 • Preek
 • Zingen Hemelhoog 391 – U roept ons samen als kerk van de Heer
 • Gods richtlijn voor ons leven – Romeinen 12:9-21
 • Zingen Hemelhoog 395 – Ik wil jou van harte dienen
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecte
 • Zingen Hemelhoog 47 – Hoe mooi en hoe heerlijk
 • Zegen

Terug

Activiteiten

23 februari 2019
15:00  ATB'en met Connect
02 maart 2019
15:00  ATB'en met Connect
06 maart 2019
20:00  Start alphacursus Voorthuizen
09 maart 2019
09:00  Het Plein wandelt het Harscamperpad
15:00  ATB'en met Connect
14 maart 2019
19:45  Avond voor ouders van tieners
16 maart 2019
15:00  ATB'en met Connect
20 maart 2019
19:45  Het Plein filmavond
23 maart 2019
15:00  ATB'en met Connect
24 maart 2019
19:30  Young Connect - Movie night

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld