Kerkdiensten

Barneveld - ds. G.F. de Kimpe - Viering Heilig Avondmaal

Zondag, 14 Oktober 2018, 16:30
Na votum en groet: Ps. 84:1 en 2
Gebed
Lezen (Henry Buitenhuis): Luk.22:14-20 en 1 Kor.11:23-29
Ps. 103:1 en 4 uit ZddT (J.Mul)
Als ‘tekst’ lezen: HC Zond. 28, Vg/Aw 75 en 76 –
en aansluitend de uitleg en verkondiging over het eten en drinken van Christus’ lichaam en bloed:
“Wat doet dat brood?”
NLB Gez. 576B:3, 4 en 5 (O Heer, uw smaad en wonden)
Dank en voorbeden, uitlopend op formuliergebed uit Formulier 1 H.A., en op gezamenlijk Onze Vader
Apostolische geloofsbelijdenis
GK Gez.106:2, 3 en 4 (U, Vader, U aanbidden wij) > tafel klaarmaken > gasten aan tafel
Opwekking, viering; dankzegging (deel 2 uit Form. 1)
GK Gez.107:2 (Ere zij aan Hem wiens liefde)
Inzameling van de gaven
Gez.107:3 en 4 (Ere zij de Heer der eng’len)
  • zegen

Terug

Activiteiten

23 februari 2019
15:00  ATB'en met Connect
02 maart 2019
15:00  ATB'en met Connect
06 maart 2019
20:00  Start alphacursus Voorthuizen
09 maart 2019
09:00  Het Plein wandelt het Harscamperpad
15:00  ATB'en met Connect
14 maart 2019
19:45  Avond voor ouders van tieners
16 maart 2019
15:00  ATB'en met Connect
20 maart 2019
19:45  Het Plein filmavond
23 maart 2019
15:00  ATB'en met Connect
24 maart 2019
19:30  Young Connect - Movie night

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld