Kerkdiensten

Barneveld - ds. G.F. de Kimpe - Viering Heilig Avondmaal

Zondag, 14 Oktober 2018, 16:30
Na votum en groet: Ps. 84:1 en 2
Gebed
Lezen (Henry Buitenhuis): Luk.22:14-20 en 1 Kor.11:23-29
Ps. 103:1 en 4 uit ZddT (J.Mul)
Als ‘tekst’ lezen: HC Zond. 28, Vg/Aw 75 en 76 –
en aansluitend de uitleg en verkondiging over het eten en drinken van Christus’ lichaam en bloed:
“Wat doet dat brood?”
NLB Gez. 576B:3, 4 en 5 (O Heer, uw smaad en wonden)
Dank en voorbeden, uitlopend op formuliergebed uit Formulier 1 H.A., en op gezamenlijk Onze Vader
Apostolische geloofsbelijdenis
GK Gez.106:2, 3 en 4 (U, Vader, U aanbidden wij) > tafel klaarmaken > gasten aan tafel
Opwekking, viering; dankzegging (deel 2 uit Form. 1)
GK Gez.107:2 (Ere zij aan Hem wiens liefde)
Inzameling van de gaven
Gez.107:3 en 4 (Ere zij de Heer der eng’len)
  • zegen

Terug

Activiteiten

27 oktober 2018
14:30  Opvoedworkshops geloofsopvoeding
28 oktober 2018
20:00  Zingen bij de piano
03 november 2018
10:00  NGK vrouwendag
10 november 2018
08:00  Het Plein wandelt het Pieterpad
14 november 2018
19:45  Het Plein en... film!

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. G.F. de Kimpe

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld