Kerkdiensten

Barneveld - ds. C. van den Berg - Viering Heilig Avondmaal

Zondag, 14 Oktober 2018, 10:00
 • Votum en groet
 • Zingen LB (nieuw) 287 Rond het licht dat leven doet
 • de 10 woorden
 • Zingen Gez. 243 Heer, ik kom tot U
 • Gebed
 • Lezen Joh.6:47-58 en Openb.2:12-17
 • Zingen Opw. 689 Spreek, o Heer, door uw heilig woord
 • Preek over Openb.2:17b
 • Zingen Gez. 195 Ik ben het levensbrood
 • Gebed
 • Viering HA

    formulier 3

    Zingen LB (nieuw) 451 : 4

    tafel 1 + Gez.184:1 Heer, wij komen vol verlangen

    tafel 2 + Gez.184:2

    tafel 3 + Gez.184:3

    slot Gez. 212 U, lam van God, wij loven U

 • Collecte
 • Zingen LB (nieuw) 864:1,4 Laat ons de Heer lofzingen
 • Zegen

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld