Kerkdiensten

Voorthuizen - kand. A.J. Noort, Kampen

Zondag, 14 Oktober 2018, 10:00
 • Welkom
 • Votum en groet door het zingen van Sela – Votum
 • Zingen: Opwekking 733 – Tienduizend redenen
 • Moment van ontferming dmv luisterlied: Sela – Kyrie
 • Stilte
 • Genadeverkondiging
 • Zingen: Psalm 32: 1 en 2 (uit: de Nieuwe Psalmberijming)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Genesis 39
 • Zingen: Psalm 32: 3 (uit: de Nieuwe Psalmberijming)
 • (Kinderen naar de Bijbelklas)
 • Verkondiging van het evangelie
 • Zingen: Opwekking 520: Wees mijn verlangen
 • Tien Woorden
 • Zingen: GK2017 Lied 217 : 1,3 en 6 – Dit is de dag, dit is het uur
 • Dankzegging en voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Opwekking 585 – Er is een dag
 • Wegzending en zegen

Terug

Activiteiten

18 juni 2019
19:00  ATB'en met Connect
20 juni 2019
18:00  Aan Tafel
22 juni 2019
15:00  ATB'en met Connect
25 juni 2019
19:00  ATB'en met Connect
29 juni 2019
15:00  ATB'en met Connect
02 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
06 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect
09 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
13 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect
16 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld