Boodschap aan Barneveld?

Barneveld is een christelijk dorp, op de Biblebelt. Dat is het beeld dat veel mensen van Barneveld hebben. Dat geldt misschien ook voor jou. Toch zijn er in Barneveld en de omliggende dorpen ook duizenden mensen voor wie God of Jezus vooral stopwoorden zijn. Die niet met het christelijk geloof zijn opgegroeid. Of daarvan vervreemd zijn geraakt; of er een naar beeld van hebben gekregen door wat ze ervan hebben ervaren in hun omgeving. 

Hebben we als christenen die nog wel met God en Jezus vertrouwd zijn, boodschap aan hen? Misschien wel onze buren, collega’s, sportmaatjes en noem maar op. Weten zij hoe jij in het leven staat? Wat heeft ‘corona’ gedaan met geloof, met kerken, met relaties?

Sinds januari is een groepje uit onze gemeente een paar keer bij elkaar geweest om daar met elkaar over te brainstormen, vanuit het verlangen om het kostbaarste wat we in dit leven hebben, te delen met anderen. Juist nu, of opnieuw.

‘Boodschap hebben aan’ is niet alleen iets van woorden, maar ook van daden, van (voor)leven; misschien dat wel in de eerste plaats, zoals via Aan Tafel of Het Plein. Maar ook buiten de grenzen van ons dorp, van Nederland. 

Het is de bedoeling na de zomer daar verder mee te gaan en de gemeente - u, jou - daarbij te betrekken. Ook in de kerkdiensten zal er aandacht voor zijn. Hoe en wat? Dat moet allemaal nog worden uitgedacht en uitgewerkt. 

Ben je geïnteresseerd? Heb je vragen? Wil je meedoen? Laat het weten.


De Brainstormgroep van het Werkveld 'Missie',

Niels Bax, Wilmer Blijdorp, Atze Buursema, Paulien Hoekstra, Gabriëlle Hollaar, Hilko Lenting, Frans Tijssen en Ad Verkerk