Welkom

Wij heten u bijzonder welkom bij de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt van Barneveld-Voorthuizen. Op deze site leest u het een en ander over ons als kerk. Wilt u een keertje komen kijken? U bent van harte welkom tijdens onze zondagse kerkdiensten.
Op deze website kunt u zien dat er meer gebeurt dan alleen de zondagse kerkdiensten. Ook door de week hebben we diverse activiteiten.

U denkt misschien: 'Vrijgemaakt?, wat geloven jullie eigenlijk?'.Lees dan hier verder of neem contact met ons op.

 

Kerkdiensten op zondag 21 oktober 2018

Dominee G.F. de Kimpe gaat met emeritaat en zal a.s. zondag in de middagdienst "afscheid" nemen. Deze dienst begint om 15:00 uur en zal gehouden worden in De Burcht.

Ds. de Kimpe schrijft:

De preek in mijn afscheidsdienst, a.s. zondagmiddag, gaat over een bijzonder moment in het leven van de Here Jezus: Hij begon een keer - midden op straat, zo stel ik mij voor - te juichen. De bijbelschrijver Lukas vertelt erbij dat Jezus dat deed "vervuld van de heilige Geest" (Luk.10:21). De heilige Geest maakt bij mensen van alles los: spreken in talen, grote vrijmoedigheid, het vinden van de juiste woorden, overtuigingskracht, het uitspreken van profetieën  - je kunt er in het boek Handelingen allerlei voorbeelden van vinden. Dat is dus na Pinksteren. Jezus leefde vóór Pinksteren, maar de heilige Geest en Jezus horen ook vóór Pinksteren al sterk bij elkaar, zijn nauw verbonden. En die ene keer zie je dat de heilige Geest Jezus tot die uitbundige vreugde brengt. Natuurlijk is de grote vraag, waarover Jezus zo opgetogen juicht. Als ik dat eenmaal weet, denk ik, dat ik dat ook kan gaan verbinden met mijn afscheid.....
 

's Morgens zijn er twee diensten, beide om 10:00 uur. In Barneveld (De Burcht) gaat ds. A. Buursema voor.

Zondag nemen we afscheid van ds. Gerard de Kimpe. Hij gaat met emeritaat. Zo zeggen ze dat wanneer een dominee met pensioen gaat. In de middagdienst zal hij afscheid nemen van de gemeente. Maar natuurlijk staat ook de morgendienst, die ongeveer een uur gaat duren, in het licht van zijn vertrek. In de preek kijken we naar een ander die afscheid neemt en terugkijkt op het werk dat hij gedaan heeft. Naar Paulus. Hij heeft aan oudsten van de kerk van Efeze gevraagd of ze naar Milete wilden komen. Hij wil ze graag nog één keer zien. Wat brengt hij naar voren en van daar uit kijken we ook naar het werk van Gerard de Kimpe.

In Voorthuizen (Kerk aan het plein) is A.P. de Boer de voorganger.

In die dienst zal het gaan over de vraag, hoe we omgaan met verschillen in de kerk. Daarvoor kijken we via Handelingen 15 naar de manier waarop de apostelen onder leiding van de Heilige Geest omgingen met een diepgaand conflict in de eerste christelijke gemeente. We zingen liederen van onder meer Sela, Huub Oosterhuis, Taizé en Koning David.

 

Van harte welkom in de diensten!

In deze diensten zal gecollecteerd worden voor de mensen op Sulawesi. Voor meer info over de actie: Stichting Red een Kind | Christelijk Noodhulpcluster in actie voor Sulawesi

"Aan Tafel" zoekt vrijwilligers

Meer info: Aan Tafel

Opendoors-dag 2018

JONG-LEREN - opvoedmiddag met inspirerende workshops

Lees verder voor meer informatie of lees het artikel over de opvoedmiddag in de Barneveldse Krant met daarin een interview met één van de organisatoren Jetze Baas.

Lees meer: JONG-LEREN - opvoedmiddag met inspirerende workshops

'Zingen bij de piano' op 28 oktober 2018

Onderhoud tuin kerk op zaterdag 30 juni 2018, door Noord wijk 3

Op zaterdag 30 juli 2018 werd er weer onderhoud uitgevoerd aan de tuin en het terrein rond de kerk. Deze keer staken een aantal hard werkende (tuin) lieden uit Noord, wijk 3 de handen uit de mouwen. In nog geen 3 uur tijd zorgden zij ervoor dat de tuin en bestrating rond de kerk er weer helemaal netjes uit zagen!

Lees meer: Onderhoud tuin kerk op zaterdag 30 juni 2018, door Noord wijk 3

Kerk aan het plein

 
Vanaf 8 juli is er elke zondagochtend om 10.00 uur een gezamenlijke dienst van de Kerk aan het Plein de samenwerkingsdiensten van NGK en GKV in Voorthuizen.
 
 

Pagina 1 van 2

Activiteiten

27 oktober 2018
14:30  Opvoedworkshops geloofsopvoeding
28 oktober 2018
20:00  Zingen bij de piano
03 november 2018
10:00  NGK vrouwendag
10 november 2018
08:00  Het Plein wandelt het Pieterpad
14 november 2018
19:45  Het Plein en... film!

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. G.F. de Kimpe

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld