Welkom

Wij heten u bijzonder welkom bij de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt van Barneveld-Voorthuizen. Op deze site leest u het een en ander over ons als kerk. Wilt u een keertje komen kijken? U bent van harte welkom tijdens onze zondagse kerkdiensten.
Op deze website kunt u zien dat er meer gebeurt dan alleen de zondagse kerkdiensten. Ook door de week hebben we diverse activiteiten.

U denkt misschien: 'Vrijgemaakt?, wat geloven jullie eigenlijk?'.Lees dan hier verder of neem contact met ons op.

 

Kinderkerstfeest 2022

 Heb jij ook zo'n zin in Kerst? Het feest dat onze Here Jezus is geboren? Dat feest willen we ook samen met onze kinderen vieren tijdens het Kinderkerstfeest. Op zondag 18 december hebben we Kindertheater Onwijz uitgenodigd met hun kerstvoorstelling "In de Gloria". 

Marcheer mee met een Romeinse soldaat, ontmoet de herders en één van de wijzen uit het Oosten, verbaas je over trucs en verwonder je over de Kerstboodschap tijdens deze interactieve voorstelling van kindertheater Onwijz. 

Ook is er deze dienst een speciale collecte voor Kerk in Actie. Kerk in Actie helpt vluchtelingenkinderen in Griekenland aan voedsel, kleding en onderwijs en probeert hen een beter leven te geven. Ook is het mogelijk om tijdens deze dienst donateur te worden van Kerk in Actie. Tijdens de dienst zal hier ook kort aandacht aan worden besteed. Kom jij ook?  

Doop van 5 kinderen

Op zondag 27 november zijn er in de morgendienst 5 kinderen gedoopt: Youp Hendrik van Winkoop, Evianne Buit, Jesse David Rob Slotman, Hidde Johannes de Ruiter en Milan Polhout. Felicitaties aan de ouders en Gods zegen gewenst bij de zorg en opvoeding.
 
De preek ging over het leven vanuit de rust van Gods goedheid.
Echt mens zijn begint met rusten, met verwachten en met verlangen. Echt mens zijn begint met advent – met leven vanuit Hem, die is, die was en die komen zal.
  • Wat voor mens wil jij zijn? Kun jij vertragen en leven vanuit de rust van Gods goedheid?
  • Hoe begint jouw dag? Met je telefoon of met de bijbel?
  • Geef jij alles aan God? Doe het niet zonder Hem en leef vanuit Advent.
 

Workshopavond 8 december 2022

Op 8 december is er in onze kerk een workshopavond! De avond start 19.30. Per workshop zal de tijd dat je ermee bezig bent verschillen. Maar uiteindelijk komen we allemaal in het kerkcafé terecht waar je met elkaar nog even kan nagenieten!

De avond is voor iedereen vanaf JOIN. 1 workshop ( handletteren) is echt alleen voor JOIN-ers. Op de rest van de workshops mag iedereen zich inschrijven.

Hieronder licht ik de workshops toe, zodat je kan zien wat er te doen en te maken is. De avond is vrij toegankelijk en de innerlijke mens wordt goed verzorgd. Bij enkele workshops wordt wel een bijdrage gevraagd in verband met materiaalkosten. Dit staat aangegeven bij de workshops!

Lees meer: Workshopavond 8 december 2022

Podcast "Op hoop van zegen"

Vandaag online: Op hoop van zegen. Een podcast voor onze gemeente, gemaakt door Atze en Wilmer.
Om in gesprek te zijn, om verdieping te zoeken, om verbondenheid te ervaren.
 
In deze eerste periode zal de podcast helemaal gewijd zijn aan ‘vrouw en ambt’. We bespreken allerlei bijbelteksten en proberen wat meer grip te krijgen op deze discussie. De eerste aflevering gaat over man en vrouw in het begin – bij de schepping van de wereld.
 
Na de serie over vrouw en ambt gaan we eigenlijk pas echt beginnen met de podcast. We hopen allerlei elementen van ons gemeente zijn aandacht te geven en te bespreken, liefst ook met gemeenteleden aan tafel. We bidden dat God dit wil gebruiken in zijn Koninkrijk en voor de opbouw van onze gemeente. Op hoop van zegen!
 
De podcast "Op hoop van zegen" kan beluisterd worden op deze website en met behulp van de Scipio app.

Audiobestand ouderavond over Weerbaarheid

Op 9 november 2021 werd in kerkgebouw De Burcht een avond gehouden voor ouders en andere opvoeders over Weerbaarheid, met name bij tieners. De invulling van die avond werd verzorgd door ‘Know Limits’ (Ken je grenzen), een onderdeel van ELAN.
Van die avond is een opname gemaakt met een mobiele telefoon. De verhalen van Lenie Kap en Nelske Vink zijn goed te volgen, de vragenstellers komen niet goed door, maar vaak blijkt uit de beantwoording wel waar de vraag over ging. 
Er is een document verspreid met 10 tips. Die tips worden in de opname door Nelske besproken.

 

Download: Weerbaarheid 10 tips voor ouders.pdf

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema